Tilskud til kursusgebyr

Det er nu muligt at søge om tilskud på 50% af dit kursusgebyr i DFU, hvis du er modtager af kontanthjælpsydelse, eller ydelse svarende til dette.

Dette er muligt for os,  fordi vi har søgt fondsmidler ved Engel Friis Fonden i Horsens specifikt til dette formål. Formålet er at øge tilgængeligheden til undervisningen i DFU på trods af indkomstforhold. Stor tak til Engel Friis fonden for bidraget.

Sådan søger du:

Send en mail til skoleleder, Jesper Kjær Jensen, på mail jkj@horsens.dk og vedhæft en kopi af din seneste lønseddel. Dine oplysninger vil herefter blive opbevaret på en sikker platform. Er du i tvivl, så ring blot: 22568794.

Du kan søge tilskud til følgende:

1 hverdagskursus + 1 weekendkursus

eller

3 weekendkurser